کلیدواژه‌ها = فعالیت جنسی
تأثیر مقاربت جنسی در کاهش نیاز به اینداکشن در زمان ترم

دوره 15، شماره 21، مهر 1391، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2012.5660

فاطمه وحید رودسری؛ مهناز قلی پوربازیری؛ صدیقه آیتی؛ منور افضل آقایی؛ فائزه پورصدرالله


بررسی تأثیر آموزش بر تغییرات فعالیت جنسی در بارداری

دوره 15، شماره 12، مرداد 1391، صفحه 18-26

10.22038/ijogi.2012.5696

راحله بابازاده؛ خدیجه میرزائی نجم آبادی؛ زهرا معصومی؛ مهدی راعی