کلیدواژه‌ها = عوامل پیشگویی کننده
عملکرد جنسی زنان یائسه و برخی عوامل پیشگویی کننده آن: مطالعه ای مبتنی بر جامعه در شهر ایلام 1390

دوره 15، شماره 23، آبان 1391، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2012.5652

سکینه محمد علیزاده چرندابی؛ نازنین رضائی؛ سویل حکیمی؛ علی منتظری؛ شیوا خاتمی؛ پرویز کریمی


بررسی باورها، قصد رفتاری و عوامل پیشگویی‌کننده سزارین از دیدگاه زنان باردار شهر همدان

دوره 14، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 37-44

10.22038/ijogi.2011.5777

بابک معینی؛ حمید اله‌وردی‌پور؛ حسین محجوب؛ سعید بشیریان