کلیدواژه‌ها = نوجوان
فرآیند بلوغ در کودکان حاصل روش‌های کمک باروری: یک مطالعه مروری

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 84-98

10.22038/ijogi.2023.22364

دکتر میترا صوابی اصفهانی؛ مریم حیدری سروستانی؛ فاطمه مختاری


واکاوی مؤلفه های فردی رفتارهای تغذیه‌ای در دختران نوجوان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: یک مطالعه کیفی

دوره 25، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 35-49

10.22038/ijogi.2022.20792

دکتر لیلا حاجی‌وندی؛ دکتر مهناز نوروزی؛ دکتر فیروزه مصطفوی؛ دکتر مریم اکرام‌زاده


تأثیر شش 6 هفته برنامه‌ ورزشی هوازی بر عوامل هماتولوژیک دختران نوجوان

دوره 19، شماره 37، دی 1395، صفحه 8-15

10.22038/ijogi.2016.8183

محمد علی سمواتی شریف؛ اکرم رجبی؛ حجت‌الله سیاوشی


ارتباط شدت سندرم قبل از قاعدگی با خشم در دختران نوجوان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 52-60

10.22038/ijogi.2006.5991

فاطمه غفاری؛ طیبه پور غزنین