کلیدواژه‌ها = اپی زیاتومی
تعداد مقالات: 12
1. تاثیرلغزان سازی واژن و پرینه با چربی طبیعی حیوانی بر طول مرحله دوم زایمان ،فراوانی اپی زیاتومی و پارگی پرینه در زنان نخست زا: یک کارازمایی بالینی تصادفی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

منا مطوری عبدالهی؛ مژگان جواد نوری؛ سعید قنبری؛ فرشته گل فخرآبادی؛ فاطمه امینی


2. تأثیر کرم گل ماهور بر شدت درد اپی زیاتومی در زنان نخست زا

دوره 19، شماره 7، اردیبهشت 1395، صفحه 9-17

سحر طالب؛ گیتی ازگلی؛ فراز مجاب؛ ملیحه نصیری؛ مریم اهوازی


3. تأثیر کرم گل راعی بر کاهش درد پرینه بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زا

دوره 18، شماره 159، شهریور 1394، صفحه 1-7

سمیه یحیی؛ گیتی ازگلی؛ فراز مجاب؛ حمید علوی مجد؛ علیرضا شجاعی؛ نوشاز میر حق جو


5. مقایسه تأثیر کرم لیدوکائین و کپسول مفنامیک اسید بر درد پس از اپی زیاتومی

دوره 17، شماره 96، اردیبهشت 1393، صفحه 6-11

معصومه دل آرام؛ نرجس دادخواه


7. بررسی تأثیر کرم بابونه بر بهبود زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا

دوره 17، شماره 93، فروردین 1393، صفحه 16-26

صدیقه اظهری؛ مریم آرادمهر؛ حسن رخشنده؛ فاطمه تارا؛ محمد تقی شاکری


8. بررسی تأثیر پماد گیاه صبر زرد بر التیام اپی زیاتومی در زنان نخست زا

دوره 15، شماره 35، بهمن 1391، صفحه 25-31

فریده اقدام پور؛ فرشته جهدی؛ معصومه خیرخواه؛ محسن تقی زاده؛ سمیه نقی زاده؛ حمید حقانی


9. بررسی تأثیر بروملین خوراکی (آناناس) بر شدت درد پس از اپی زیاتومیدر زنان نخست زا

دوره 14، شماره 6، دی 1390، صفحه 54-61

سمیرا گلعذار؛ زهرا عباسپور؛ فروغ نامجویان


11. بررسی اثر پماد زردچوبه بر بهبود زخم ناشی از اپی زیاتومی در زنان نخست زا

دوره 11، شماره 4، دی 1387، صفحه 29-39

ناهید گلمکانی؛ الهامه ربیعی مطلق؛ فاطمه تارا؛ جواد اصیلی؛ محمد تقی شاکری


12. مقایسه اثر نوار حاوی ژل خنک کننده با بسته یخ برشدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 79-86

زهرا عابدیان؛ شهین دخت نوابی ریگی؛ سلمه دادگر؛ حبیب ا.. اسماعیلی