کلیدواژه‌ها = وزن کم هنگام تولد
بررسی ارتباط عوامل خطر بیماریهای قلبی- عروقی در دوران بارداری مادر با کموزنی هنگام تولد در نوزادان

دوره 22، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 65-74

10.22038/ijogi.2019.13745

مهدی رجائی؛ دکتر یوسف ویسانی؛ دکتر رضا نجفی؛ دکتر علی دل‌پیشه


بررسی ارتباط اختلال خواب دوران بارداری با تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد نوزاد

دوره 20، شماره 7، مهر 1396، صفحه 44-49

10.22038/ijogi.2017.9507

شهناز نجار؛ فاطمه شرفی؛ پوراندخت افشاری؛ محمد حسین حقیقی‌زاده


ارتباط کم خونی طی بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد

دوره 18، شماره 142، فروردین 1394، صفحه 6-10

10.22038/ijogi.2015.4307

مرضیه صابری؛ شقایق رحمانی


بررسی ارتباط غلظت هموگلوبین و شاخص توده بدنی مادر در بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد

دوره 15، شماره 14، مرداد 1391، صفحه 14-20

10.22038/ijogi.2012.5688

سوسن سلیمی؛ بابک نخستین؛ راحله عالی جهان؛ صادق حضرتی