کلیدواژه‌ها = مرحله سوم زایمان
تعداد مقالات: 4
2. اداره فعال مرحله سوم زایمان طبیعی با استفاده از دکستروز 10%: کارآزمایی بالینی

دوره 19، شماره 37، دی 1395، صفحه 25-31

ملیحه اکبری؛ حمید تقی‌نژاد؛ نازنین رضایی؛ سارا ضیاغم؛ زینب سهرابی


3. تأثیر درناژ بندناف بر طول مرحله سوم زایمان در زنان نخست زا

دوره 16، شماره 84، بهمن 1392، صفحه 20-25

شیرین زرگر شوشتری؛ سمیه مکوندی؛ سارا میرزائیان؛ آراسته بسطامی


4. مقایسه میزوپروستول زیرزبانی و اکسی توسین وریدی در اداره مرحله سوم زایمان

دوره 15، شماره 34، دی 1391، صفحه 7-14

فرشته فکور؛ مریم میرزایی؛ محمدرضا نقی پور؛ حنان ابراهیمی؛ مهران مهدوی