کلیدواژه‌ها = اولتراسونوگرافی
نسبت ضخامت پوست قدام ریشه بینی به ضخامت چین پشت گردن در سونوگرافی غربالگری جنینی سه ماهه دوم بارداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22038/ijogi.2022.53319.4615

مهرنوش معمار؛ امیرحسین هاشمی عطار


نسبت ضخامت پوست قدام ریشه بینی به طول استخوان بینی در سونوگرافی غربالگری جنینی سه ماهه دوم بارداری

دوره 19، شماره 39، اسفند 1395، صفحه 8-17

10.22038/ijogi.2017.8416

امیرحسین هاشمی عطار؛ نرگس افضلی؛ سعید نقیبی؛ مهرنوش معمار


بررسی اولتراسونیک سطح پایداری کف لگن و مقایسه آن در دو گروه زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری

دوره 15، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 16-25

10.22038/ijogi.2012.5692

فریده دهقان منشادی؛ محمد پرنیان پور؛ زینت قنبری؛ جواد صراف زاده؛ انوشیروان کاظم نژاد