کلیدواژه‌ها = اولتراسونوگرافی
تعداد مقالات: 4
1. نسبت ضخامت پوست قدام ریشه بینی به طول استخوان بینی در سونوگرافی غربالگری جنینی سه ماهه دوم بارداری

دوره 19، شماره 39، اسفند 1395، صفحه 8-17

امیرحسین هاشمی عطار؛ نرگس افضلی؛ سعید نقیبی؛ مهرنوش معمار


2. جستجوی ارتباط بین سطح مقطع بندناف با وزن جنین در سونوگرافی

دوره 18، شماره 160، شهریور 1394، صفحه 7-13

نرگس افضلی؛ مهسا نوفرستی


3. تعیین سن بارداری و شناسایی جنین های ترم با اندازه گیری دیامتر کولون به وسیله سونوگرافی

دوره 18، شماره 139، فروردین 1394، صفحه 1-7

هلن صاحب قلم؛ سلمه دادگر؛ امیر بهادر صدری


4. بررسی اولتراسونیک سطح پایداری کف لگن و مقایسه آن در دو گروه زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری

دوره 15، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 16-25

فریده دهقان منشادی؛ محمد پرنیان پور؛ زینت قنبری؛ جواد صراف زاده؛ انوشیروان کاظم نژاد