نویسنده = رباب داور
مقایسه نتایج روش hCG با دوز کم به اضافه آگونیست GnRH و hCG تنها با دوز استاندارد در سیکل های IUI با پروتکل های آنتاگونیست

دوره 16، شماره 46، فروردین 1392، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2013.761

راضیه دهقانی فیروزآبادی؛ عباس افلاطونیان؛ رباب داور؛ لیلی سخاوت؛ فاطمه منصوری مقدم


بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال در تشخیص آسیب های بافت آندومتر در بیماران مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحم

دوره 15، شماره 21، مهر 1391، صفحه 7-13

10.22038/ijogi.2012.5661

محمود اخوان تفتی؛ رباب داور؛ رضا نفیسی مقدم؛ محمد حسن لطفی؛ مهدیه پناهنده علی