نویسنده = سمیه معین درباری
بررسی عوارض زودرس و دیررس آمنیوسنتز در بیمارستان ام‌البنین (س) مشهد از سال 95-1393

دوره 21، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 1-4

10.22038/ijogi.2018.11056

فاطمه تارا؛ مرضیه لطفعلی‌زاده؛ سمیه معین درباری


گزارش یک مورد بارداری محل انسزیون درمان شده با متوتروکسات

دوره 21، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 115-118

10.22038/ijogi.2018.10588

سمیه معین درباری؛ آزاده شوروی؛ آسیه ملکی


گزارش یک مورد نادر هیسترکتومی به دلیل پلاسنتا اکرتا در یک زن نخست زا در سن بالا

دوره 18، شماره 140، فروردین 1394، صفحه 15-19

10.22038/ijogi.2015.4257

لیلا پورعلی؛ منصوره گل محمدی؛ صدیقه آیتی؛ سمیه معین درباری