نویسنده = سمیه معین درباری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ارتباط وضعیت سلامت مادران باردار با کم وزنی و مرگ و میر نوزادان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

سمیه معین درباری؛ تکتم فرقانی؛ فاطمه رضایی شریف؛ سمانه داوودی فریمان


2. بررسی عوارض زودرس و دیررس آمنیوسنتز در بیمارستان ام‌البنین (س) مشهد از سال 95-1393

دوره 21، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 1-4

فاطمه تارا؛ مرضیه لطفعلی‌زاده؛ سمیه معین درباری


3. گزارش یک مورد بارداری محل انسزیون درمان شده با متوتروکسات

دوره 21، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 115-118

سمیه معین درباری؛ آزاده شوروی؛ آسیه ملکی


4. گزارش یک مورد نادر هیسترکتومی به دلیل پلاسنتا اکرتا در یک زن نخست زا در سن بالا

دوره 18، شماره 140، فروردین 1394، صفحه 15-19

لیلا پورعلی؛ منصوره گل محمدی؛ صدیقه آیتی؛ سمیه معین درباری