نویسنده = محمد فروزش فرد
مقایسه دو روش جراحی لاپاراسکوپی و لاپاراتومی در درمان توده های خوش خیم تخمدان

دوره 17، شماره 100، خرداد 1393، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2014.2868

صنم مرادان؛ محمد فروزش فرد؛ راهب قربانی؛ فرشته فهیم دژبان


مقایسه بی حسی اسپاینال با پتیدین و اپی دورال با بوپی واکائین در زایمان بی درد: یک کارآزمایی بالینی

دوره 17، شماره 97، اردیبهشت 1393، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2014.2824

محمد فروزش فرد؛ صنم مرادان؛ راهب قربانی؛ بابک حسین زاده؛ هدی شاه حسینی