نویسنده = علی تقی‌پور
الگوی تشخیص سندرم تخمدان پلی‌کیستیک از دیدگاه طب ایرانی و طب رایج

دوره 20، ویژه نامه، آذر 1396، صفحه 35-45

10.22038/ijogi.2017.9780

مریم روحانی؛ شاپور بدیعی اول؛ علی تقی‌پور؛ ملیحه امیریان؛ شکوه سادات حامدی؛ ماندانا توکلی؛ ‌ سیده آتیه نعیمی؛ ملیحه متوسلیان


دغدغه سلامت جنین: تبیین تجارب مادران از نگرانی‌های دوران بارداری

دوره 19، شماره 28، مهر 1395، صفحه 10-21

10.22038/ijogi.2016.7884

نرجس سادات برقعی؛ علی تقی‌پور؛ رباب لطیف‌نژاد رودسری