نویسنده = شقایق رحمانی
بررسی نتایج هیستروسالپنگوگرافی در زنان نابارور در بین سال‌های 94-1387 در کلینیک رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

دوره 20، شماره 10، دی 1396، صفحه 21-28

10.22038/ijogi.2017.10152

دنیا فرخ تهرانی؛ ملیحه عافیت؛ ثمینه بلورساز؛ شقایق رحمانی؛ رضا مردانی؛ سحر کاظمی؛ زهرا رضوانی


ارتباط کم خونی طی بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد

دوره 18، شماره 142، فروردین 1394، صفحه 6-10

10.22038/ijogi.2015.4307

مرضیه صابری؛ شقایق رحمانی


اثر گاباپنتین بر درد پس از عمل جراحی هیسترکتومی شکمی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 17-25

10.22038/ijogi.2012.5747

ماندانا منصورقناعی؛ فریبا میربلوک؛ سهیلا بوئینی؛ رضا عرفانی سیار؛ مریم شکیبا؛ میثا نقدی‌پور؛ شقایق رحمانی