نویسنده = پگاه مطوری پور
تأثیر عصاره بابونه بر اختلال خواب زنان یائسه

دوره 19، شماره 20، مرداد 1395، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2016.7631

هانیه عباسی نیا؛ زینب علیزاده؛ کتایون وکیلیان؛ زهره جعفری؛ پگاه مطوری پور؛ مهدی رنجبران


تأثیر پماد هایپریکوم پرفوراتوم (پرفوران) بر بهبودی زخم و درد اپی‌زیاتومی

دوره 18، شماره 180، بهمن 1394، صفحه 16-23

10.22038/ijogi.2016.6582

کتایون وکیلیان؛ زینب علیزاده؛ پگاه مطوری پور؛ هانیه عباسی نیا