نویسنده = سمیرا توسلی
گزارش یک مورد اختلال هوشیاری عمیق در خانمی باردار با مسمومیت با سم آمیتراز

دوره 16، شماره 45، فروردین 1392، صفحه 9-12

10.22038/ijogi.2013.681

بیتا دادپور؛ مهدی فروغیان؛ مهدی طالبی؛ سمیرا توسلی


مقایسه اثر لابتالول و هیدرالازین در درمان فشار خون بیماران مبتلا به پره اکلامپسی شدید

دوره 15، شماره 17، شهریور 1391، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2012.5671

فاطمه توسلی؛ نفیسه ثقفی؛ نیره قمیان؛ شیما محیطی؛ وحید دهستانی؛ سمیرا توسلی


بررسی ارتباط اقدام به خودکشی و دوره های مختلف سیکل ماهیانه در زنان

دوره 15، شماره 16، شهریور 1391، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2012.5675

مهدی طالبی؛ رضا افشاری؛ رضا طالبی دلویی؛ الهام ارقامی؛ سمیرا توسلی