نویسنده = شکوه تقی پور ظهیر
هپاتیت ویروسی در حاملگی

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 57-62

10.22038/ijogi.2009.5896

جمشید آیت اللهی؛ شکوه تقی پور ظهیر؛ محمد باقر اولیا؛ سید مهدی سجادی


تجویز آنتی بیوتیک در حاملگی و شیردهی

دوره 11، شماره 4، دی 1387، صفحه 49-61

10.22038/ijogi.2008.5911

جمشید آیت اللهی؛ نسرین قاسمی؛ شکوه تقی پور ظهیر؛ اعظم السادات هاشمی؛ مصطفی بهجتی