نویسنده = ملیحه حسن‌زاده
بررسی اثر فرمهای فرموله شده جدید کورکومین بر مهار رشد تومور در سرطان پستان: مقاله مروری

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 84-75

10.22038/ijogi.2018.10715

میلاد هاشمزهی؛ امیر آوان؛ ملیحه حسن‌زاده؛ سودابه شهید ثالث؛ زهره یوسفی؛ سیما کدخدایان؛ مرجانه فرازستانیان؛ مونا جودی مشهد؛ مجید خزاعی؛ سید مهدی حسنیان


تظاهر نادر یک بیمار مبتلا به تومور تروفوبلاستیک جایگاه جفت

دوره 19، شماره 33، آذر 1395، صفحه 23-27

10.22038/ijogi.2016.8014

ملیحه حسن‌زاده؛ جلوه جلیلی؛ مرجانه فرازستانیان؛ علی جاویدی


سقط طبی در سه ماهه اول بارداری با استفاده از میزوپروستول

دوره 12، شماره 3، مهر 1388، صفحه 45-49

10.22038/ijogi.2009.5887

ملیحه حسن‌زاده؛ فاطمه وحیدرودسری؛ فاطمه ناقدی؛ صدیقه آیتی؛ محمدتقی شاکری