نویسنده = کیومرث قاضی‌سعیدی
توزیع فراوانی مایکوپلاسماهای تناسلی در عفونتهای واژینال در شهر گرگان

دوره 14، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 20-28

10.22038/ijogi.2011.5775

سپیده بخشنده نصرت؛ کیومرث قاضی‌سعیدی؛ صدیقه لیوانی؛ تینا دادگر؛ مسعود بازوری؛ هانیه باقری؛ ناصر بهنام‌پور؛ عزت‌الله قائمی