نویسنده = رباب لطیف نژاد رودسری
نیازهای آموزشی واقعی و درک شده ماماها در مورد پیشگیری از انتقال مادری- کودکی ایدز (بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1394)

دوره 19، شماره 21، شهریور 1395، صفحه 12-21

10.22038/ijogi.2016.7666

نرجس بحری؛ امین بجدی؛ رباب لطیف نژاد رودسری؛ خدیجه میرزایی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ منا لرکی


وضعیت و شدت سندرم پیش از قاعدگی و ارتباط آن با مشخصات فردی و اجتماعی دانشجویان، گناباد-1392

دوره 18، شماره 170.169، آبان 1394، صفحه 21-28

10.22038/ijogi.2015.6130

فریبا رمضان پور؛ نرجس بحری؛ لیلا باقری؛ طاهره فتحی نجفی


تاثیر بی دردی نخاعی در مراحل مختلف زایمان بیمارستان هفده شهریور 1384

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 55-62

10.22038/ijogi.2007.5948

طاهره فتحی نجفی؛ مسعود عسگریان یزدی؛ سید رضا مظلوم