نویسنده = لیلا جویباری
تعداد مقالات: 3
2. بررسی میزان انواع خشونت خانگی و عوامل مرتبط با آن در مادران باردار منطقه کلاله در سال 1393

دوره 19، شماره 39، اسفند 1395، صفحه 54-62

عابد نوری؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری؛ مریم عظیمی


3. بررسی شیوع آنتی ژن سطحی هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان آق قلا در سال های 91-1389

دوره 18، شماره 149، خرداد 1394، صفحه 8-16

علی کاوسی؛ پروین ویزواری؛ غلامرضا محمدی؛ لیلا جویباری؛ اکرم ثناگو