نویسنده = صدیقه اظهری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر طب فشاری بر انقباض رحم و دردهای بعد از زایمان

دوره 20، شماره 9، آذر 1396، صفحه 91-100

مریم سلطانی؛ صدیقه اظهری؛ علی خورسند وکیل‌زاده؛ فاطمه تارا؛ سید رضا مظلوم


3. ارتباط مذهب با عملکرد جنسی زنان سنین باروری

دوره 19، شماره 10، خرداد 1395، صفحه 9-19

زهرا کامیابی‌نیا؛ صدیقه اظهری؛ سید رضا مظلوم؛ نگار اصغری‌پور


4. ارزش تشخیصی لام آماده کشت برای تشخیص باکتریوری بدون علامت در بارداری

دوره 15، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 8-14

صدیقه اظهری؛ مرضیه موسوی یزد؛ محمد حسین سجودی مقدم؛ سعید ابراهیم زاده