نویسنده = دکتر سید محمد نصیرالدین طباطبایی
سندرم درد شانه پس از اعمال جراحی لاپاراسکوپی زنان: مکانیسم و روش‌های پیشگیری: مقاله مروری

دوره 25، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 102-113

10.22038/ijogi.2023.21814

دکتر جمشید اردونی اول؛ دکتر محمدرضا مشاری؛ دکتر مستانه داهی؛ دکتر سید محمد نصیرالدین طباطبایی؛ دکتر علیرضا راحت دهمرده؛ دکتر نیوشا معصوم‌زاده؛ دکتر محمد قره‌بگلو