نویسنده = دکتر مجید وطن خواه
مقایسه دو روش مدین و پارامدین بر میزان بروز سردرد پس از بیحسی نخاعی در زنان تحت بیحسی اسپاینال: یک مطالعه مرور نظامند

دوره 26، شماره 8، آبان 1402، صفحه 69-77

10.22038/ijogi.2023.23400

دکتر پوریا ادیبی؛ دکتر رضا صحرایی؛ دکتر مجید وطن خواه؛ دکتر بی بی منا رضوی؛ دکتر طیبه زارعی؛ دکتر سمیرا زنبق؛ دکتر الهه رحمانیان؛ دکتر سمیه مهرپور


کنترل تهوع و استفراغ در زنان تحت عمل جراحی سزارین با بیحسی اسپاینال: یک مطالعه مروری نقلی در مورد نقش داروها

دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، مهر 1400، صفحه 98-107

10.22038/ijogi.2021.18990

حامد قاسملو؛ دکتر سید ابراهیم صادقی؛ دکتر هاشم جری نشین؛ دکتر مهرداد ملک‌شعار؛ دکتر احمد رستگاریان؛ دکتر لهراسب طاهری؛ دکتر اطهر راسخ جهرمی؛ دکتر فریده مقرب؛ نوید کلانی؛ دکتر داوود روستایی؛ ناصر حاتمی؛ دکتر مجید وطن خواه