نویسنده = دکتر مریم مرادی
بررسی تأثیر رایحه‌درمانی با اسانس گل‌محمدی بر اندوه پس از زایمان در زنان نخست‌زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده همراه با گروه کنترل

دوره 26، شماره 8، آبان 1402، صفحه 44-54

10.22038/ijogi.2023.23398

رویا طبسی؛ دکتر مریم مرادی؛ دکتر روشنک سالاری؛ دکتر وحید قوامی؛ دکتر نگار اصغری‌پور؛ دکتر فریده اخلاقی


بررسی میزان و نحوه انجام اقدامات اولیه مراقبت از نوزاد در اتاق زایمان یا عمل بیمارستان‌های خراسان رضوی طی سال‌های 1401-1400

دوره 26، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 1-11

10.22038/ijogi.2023.23238

دکتر مریم ذاکری حمیدی؛ سمیرا محمودی؛ ملیحه محسنی‌نیا؛ مریم آذری ازغندی؛ ناهید سورگی؛ فاطمه باقری؛ دکتر مریم مرادی؛ دکتر حسن بسکابادی


بررسی تأثیر ماساژ واژن و پرینه با روغن کنجد در مقایسه با ژل لوبریکانت بر طول مرحله دوم زایمان و آسیب پرینه در زنان نخست‌زا: کارآزمایی بالینی تصادفی

دوره 25، شماره 10، دی 1401، صفحه 63-72

10.22038/ijogi.2022.21579

فاطمه شوشتری‌پور؛ دکتر ناهید جوادی‌فر؛ دکتر مریم مرادی؛ دکتر مژگان جوادنوری؛ دکتر فاطمه امینی


گزارش یک مورد مرگ مادر در اثر فیستول شریانی- وریدی دورال

دوره 24، شماره 9، آبان 1400، صفحه 87-92

10.22038/ijogi.2021.19220

آذین نیازی؛ دکتر مریم مرادی؛ مریم سالاری هدکی؛ دکتر نفیسه ثقفی؛ دکتر پیام ساسان‌نژاد


بررسی تأثیر گلاب خوراکی بر آمادگی سرویکس زنان نخست‌زا

دوره 24، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 67-76

10.22038/ijogi.2021.17995

صدیقه شریعت مغانی؛ ریحانه جراحی؛ دکتر مریم مرادی؛ دکتر حسن رخشنده؛ دکتر جمشید جمالی؛ دکتر الهام اسفرم