نویسنده = دکتر فریده موحد
بررسی ارزش تشخیصی سنجش NIPT جهت غربالگری آنوپلوئیدی جنینی در زنان باردار دارای خطر متوسط تریزومی در غربالگری مرحله اول

دوره 25، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2022.20705

دکتر فاطمه لالوها؛ دکتر شکوه السادات حاج سید ابوترابی؛ دکتر فریده موحد؛ دکتر فرزانه بهرامی؛ دکتر ابوافضل حیدری؛ دکتر منیرسادات میرزاده


مقایسه تأثیر سه روش مصرف ژل موضعی لیدوکائین در سرویکس، تزریق داخل رحمی لیدوکائین و ترکیب این دو روش بر کاهش درد حین انجام کورتاژ: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 25-34

10.22038/ijogi.2022.20319

دکتر مرضیه بیگم خضری؛ دکتر عزت‌السادات حاجی سید جوادی؛ دکتر فریده موحد؛ دکتر آیدا زینعلی؛ دکتر علی امامی؛ سیمین دخت مولاوردیخانی


مقایسه اثر دیدروژسترون و پروژسترون واژینال بر پیامد نهایی بارداری در موارد تهدید به سقط: کارآزمایی تصادفی شده بالینی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 18-25

10.22038/ijogi.2021.17989

دکتر حمیده پاک‌نیت؛ دکتر ایمان انصاری؛ دکتر نوشین کاشانی‌پور؛ دکتر فریده موحد