نویسنده = فهیمه رمضانی تهرانی
بررسی بیان مارکر CD8 و تکثیر لمفوسیت‌های خون محیطی زنان چندزا در مجاورت و هم‌کشتی سلول‌های توموری پستان، لاین MDA-231 و MCF-7 و مقایسه آن با زنان بدون فرزند

دوره 19، شماره 20، مرداد 1395، صفحه 8-18

10.22038/ijogi.2016.7632

نازنین قاسمی؛ مهری حاجی آقایی؛ فاطمه رضایت؛ مهرناز مصداقی؛ نریمان مصفا؛ فهیمه رمضانی تهرانی


تبیین درک و تجربه متخصصین زنان و ماماها از معاینه بکارت و پیامدهای آن: یک مطالعه کیفی

دوره 18، شماره 173، آذر 1394، صفحه 1-22

10.22038/ijogi.2015.6365

معصومه سیمبر؛ فاطمه رحمانیان؛ فهیمه رمضانی تهرانی


پیامد بارداری در زنان باردار مبتلا به کم کاری تیروئید (مقاله مروری)

دوره 17، شماره 126، آذر 1393، صفحه 17-26

10.22038/ijogi.2014.3777

سیما نظرپور؛ فهیمه رمضانی تهرانی؛ معصومه سیمبر؛ فریدون عزیزی