نویسنده = سید رضا مظلوم
تعداد مقالات: 11
1. کیفیت خواب و پره اکلامپسی: یک مطالعه مورد-شاهدی

دوره 18، شماره 167، آبان 1394، صفحه 16-24

معصومه کردی؛ عذرا واحد؛ فریبرز رضایی طلب؛ مرضیه لطفعلی زاده؛ سید رضا مظلوم


3. اثربخشی انجام تمرینات هوازی در اوقات فراغت بر فرسودگی شغلی ماماها: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 17، شماره 122، آبان 1393، صفحه 16-22

مینو صفایی؛ زهرا عابدیان؛ رضا سید عطارزاده حسینی؛ سید رضا مظلوم


4. مقایسه عوامل زمینه ای مؤثر بر رفتارهای خود مراقبتی دیسمنوره اولیه در دو روش آموزش توسط همتا و مراقب بهداشتی

دوره 17، شماره 106، تیر 1393، صفحه 8-15

مریم کبیریان؛ زهرا عابدیان؛ سید رضا مظلوم؛ بهروز مهرام


5. تأثیر انجام تمرینات ورزشی بر میزان استرس ماماها: یک کارآزمایی بالینی

دوره 17، شماره 96، اردیبهشت 1393، صفحه 12-20

زهرا عابدیان؛ مینو صفایی؛ سید رضا مظلوم؛ سید رضا عطارزاده حسینی


6. بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر تحمل پریشانی مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

دوره 17، شماره 97، اردیبهشت 1393، صفحه 18-27

طیبه ریحانی؛ زهره سخاوت‌پور؛ محمد حیدرزاده؛ سید مهدی موسوی؛ سید رضا مظلوم


7. بررسی میزان صدمات پرینه در مادران نخست‌زا با اپیزیوتومی‌ رایج و انتخابـی

دوره 13، شماره 6، بهمن 1389، صفحه 32-38

ناهید گلمکانی؛ شهلا رفائی سعیدی؛ سید رضا مظلوم؛ بدری سلطانی


8. بررسی میزان صدمات پرینه در مادران نخست‌زا با اپی‌زیاتومی‌ رایج و انتخابـی

دوره 11، شماره 1، دی 1387، صفحه 39-46

ناهید گلمکانی؛ شهلا رفائی سعیدی؛ سید رضا مظلوم؛ بدری سلطانی


9. تاثیر بی دردی نخاعی در مراحل مختلف زایمان بیمارستان هفده شهریور 1384

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 55-62

طاهره فتحی نجفی؛ مسعود عسگریان یزدی؛ سید رضا مظلوم


10. ارتباط علائم یائسگی با شدت افسردگی زنان یائسه

دوره 9، شماره 2، مهر 1385، صفحه 85-92

زهرا شجاعیان؛ زهرا عابدیان؛ نغمه مخبر؛ سید رضا مظلوم


11. مقایسه تأثیر وسایل داخل رحمی TCU-380A و TCUsafe-300 برحجم خون ریزی قاعدگی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 33-39

نسرین باغداری؛ صفورا فتاح؛ طلعت خدیوزاده؛ سید رضا مظلوم