نویسنده = منیره پورجواد
اثربخشی افشای هیجانی بر سندرم پیش از قاعدگی

دوره 17، شماره 131، بهمن 1393، صفحه 6-12

10.22038/ijogi.2015.3711

جهانگیر کرمی؛ سمیه زالی پور؛ منیره پورجواد


گزارش یک مورد دفع واژینال میوم اینترامورال بعد از زایمان

دوره 17، شماره 115، مهر 1393، صفحه 22-26

10.22038/ijogi.2014.3425

معصومه میرتیموری؛ سلمه دادگر؛ منیره پورجواد


بررسی تأثیر رفلکسولوژی پا بر درد و اضطراب در زنان، بعد از سزارین انتخابی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 8-16

10.22038/ijogi.2012.5746

نسترن رزمجو؛ لیلی حفیظی لطف آبادی؛ فاطمه یوسفی؛ حبیب اله اسماعیلی؛ هدی عزیزی؛ مرضیه لطفعلیزاده