نویسنده = مروارید ایرانی
تأثیر امواج الکترومغناطیسی بر پیامدهای بارداری و بعد از تولد: مرور سیستماتیک

دوره 26، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 114-125

10.22038/ijogi.2023.23247

مروارید ایرانی؛ مریم آرادمهر؛ سیده عادله رحمانیان؛ صدیقه احمدی


مقایسه تأثیر آپوتل و شیاف دیکلوفناک جهت تسکین درد پس از عمل جراحی سزارین زنان نخست‌زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو‌سویه‌کور

دوره 26، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 71-81

10.22038/ijogi.2023.22959

مریم آرادمهر؛ دکتر مرضیه لطفعلی‌زاده؛ مروارید ایرانی؛ سیده عادله رحمانیان؛ محمد نمازی‌نیا


گزارش یک مورد بارداری دوقلویی با مول هیداتیفرم کامل به‌دنبال انتقال دو جنین فریز حاصل از تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم

دوره 25، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 119-124

10.22038/ijogi.2022.20433

مروارید ایرانی؛ سیده عادله رحمانیان؛ دکتر ملیحه محمودی‌نیا؛ دکتر مرجانه فرازستانیان