نویسنده = دکتر سیده صدیقه حسینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین گونه‌های کاندیدا و برخی ریسک فاکتورهای مؤثر بر بروز ولوواژینیت کاندیدیایی

دوره 22، شماره 7، مهر 1398، صفحه 13-22

دکتر سیده صدیقه حسینی؛ دکتر عزت‌الله قائمی؛ دکتر فرهاد نیک‌نژاد؛ دکتر حمیدرضا جوشقانی؛ مینا ربیعی؛ فهیمه آزادی؛ تکتم شرفی؛ ناعمه جاوید؛ محبوبه کبیر؛ صبا مودی؛ فریده جعفری؛ زهرا کمیزی