نویسنده = دکتر مرضیه لری‌پور
تأثیر رازیانه (Foeniculum vulgare) بر پیشگیری از دیسپارونی بعد از زایمان در زنان نخست‌زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 25، شماره 7، مهر 1401، صفحه 70-78

زهره علیپور؛ دکتر مرضیه لری‌پور؛ دکتر زرین سرحدی‌نژاد؛ دکتر هاله تاج‌الدینی


مقایسه تأثیر کپسول خوراکی گل‌مغربی و روغن کرچک بر نمره بیشاپ و برخی پیامدهای زایمانی (کارآزمایی بالینی سه‌سوکور)

دوره 25، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 56-66

مهدیه سادات حسینی‌پور؛ زهرا ثقفی؛ دکتر مرضیه لری‌پور؛ دکتر محسن رضائیان


تأثیر گل مغربی بر قندخون و پروفایل چربی زنان یائسه پره‌دیابتیک: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 24، شماره 10، آذر 1400، صفحه 71-79

اسما آب‌سالان؛ سیده مریم لطفی‌پور؛ دکتر مرضیه لری‌پور؛ دکتر مریم کریمی فرد؛ دکتر حسن احمدی‌نیا


مقایسه ترمیم اپی‌زیاتومی به روش گسسته و پیوسته در زنان نخست‌زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 24، شماره 9، آبان 1400، صفحه 16-23

دکتر مرضیه لری‌پور؛ پوران ‌ الله‌بخشی نسب؛ مرضیه نجار


شیوع پارگی‌های درجه 3 و 4 پرینه حین زایمان و برخی عوامل مرتبط با آن در زایشگاه نیک‌نفس رفسنجان در طی سالهای 96-1394

دوره 24، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 10-16

دکتر مرضیه لری‌پور؛ مرضیه نجار محی‌آبادی؛ پوران‌ الله بخشی‌نسب؛ دکتر احمدرضا صیادی


تأثیر زیره سبز بر شاخص‌های سندرم متابولیک زنان سنین باروری

دوره 24، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 62-70

شیرین محمودی؛ دکتر مرضیه لری‌پور؛ شایسته اسماعیل‌زاده؛ دکتر زرین سرحدی‌نژاد؛ دکتر هاله تاج‌الدینی


مقایسه اثر رفلکسولوژی پا با اوریکلوتراپی بر درد بعد از سزارین انتخابی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده

دوره 23، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 67-78

الهام خالوباقری؛ دکتر مجید کاظمی؛ دکتر مرضیه لری‌پور؛ دکتر بابک باختر


مقایسه تأثیر کوهش‌سیاه و پنج‌انگشت بر بهبود علائم یائسگی

دوره 21، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 1-10

دکتر تابنده صادقی؛ عذرا عظیمی؛ دکتر مرضیه لری‌پور