نویسنده = دکتر مرضیه لری‌پور
تأثیر رازیانه (Foeniculum vulgare) بر پیشگیری از دیسپارونی بعد از زایمان در زنان نخست‌زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 25، شماره 7، مهر 1401، صفحه 70-78

10.22038/ijogi.2022.21141

زهره علیپور؛ دکتر مرضیه لری‌پور؛ دکتر زرین سرحدی‌نژاد؛ دکتر هاله تاج‌الدینی


مقایسه تأثیر کپسول خوراکی گل‌مغربی و روغن کرچک بر نمره بیشاپ و برخی پیامدهای زایمانی (کارآزمایی بالینی سه‌سوکور)

دوره 25، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 56-66

10.22038/ijogi.2022.20099

مهدیه سادات حسینی‌پور؛ زهرا ثقفی؛ دکتر مرضیه لری‌پور؛ دکتر محسن رضائیان


تأثیر گل مغربی بر قندخون و پروفایل چربی زنان یائسه پره‌دیابتیک: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 24، شماره 10، آذر 1400، صفحه 71-79

10.22038/ijogi.2021.19391

اسما آب‌سالان؛ سیده مریم لطفی‌پور؛ دکتر مرضیه لری‌پور؛ دکتر مریم کریمی فرد؛ دکتر حسن احمدی‌نیا


شیوع پارگی‌های درجه 3 و 4 پرینه حین زایمان و برخی عوامل مرتبط با آن در زایشگاه نیک‌نفس رفسنجان در طی سالهای 96-1394

دوره 24، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 10-16

10.22038/ijogi.2021.18733

دکتر مرضیه لری‌پور؛ مرضیه نجار محی‌آبادی؛ پوران‌ الله بخشی‌نسب؛ دکتر احمدرضا صیادی


تأثیر زیره سبز بر شاخص‌های سندرم متابولیک زنان سنین باروری

دوره 24، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 62-70

10.22038/ijogi.2021.18305

شیرین محمودی؛ دکتر مرضیه لری‌پور؛ شایسته اسماعیل‌زاده؛ دکتر زرین سرحدی‌نژاد؛ دکتر هاله تاج‌الدینی


مقایسه اثر رفلکسولوژی پا با اوریکلوتراپی بر درد بعد از سزارین انتخابی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده

دوره 23، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 67-78

10.22038/ijogi.2020.16617

الهام خالوباقری؛ دکتر مجید کاظمی؛ دکتر مرضیه لری‌پور؛ دکتر بابک باختر


مقایسه تأثیر کوهش‌سیاه و پنج‌انگشت بر بهبود علائم یائسگی

دوره 21، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 1-10

10.22038/ijogi.2019.12645

دکتر تابنده صادقی؛ عذرا عظیمی؛ دکتر مرضیه لری‌پور