نویسنده = دکتر مرضیه لری‌پور
تعداد مقالات: 7
1. مقایسه تأثیر کپسول خوراکی گل‌مغربی و روغن کرچک بر نمره بیشاپ و برخی پیامدهای زایمانی (کارآزمایی بالینی سه‌سوکور)

دوره 25، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 56-66

مهدیه سادات حسینی‌پور؛ زهرا ثقفی؛ دکتر مرضیه لری‌پور؛ دکتر محسن رضائیان


2. تأثیر گل مغربی بر قندخون و پروفایل چربی زنان یائسه پره‌دیابتیک: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 24، شماره 10، آذر 1400، صفحه 71-79

اسما آب‌سالان؛ سیده مریم لطفی‌پور؛ دکتر مرضیه لری‌پور؛ دکتر مریم کریمی فرد؛ دکتر حسن احمدی‌نیا


3. مقایسه ترمیم اپی‌زیاتومی به روش گسسته و پیوسته در زنان نخست‌زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 24، شماره 9، آبان 1400، صفحه 16-23

دکتر مرضیه لری‌پور؛ پوران ‌ الله‌بخشی نسب؛ مرضیه نجار


4. شیوع پارگی‌های درجه 3 و 4 پرینه حین زایمان و برخی عوامل مرتبط با آن در زایشگاه نیک‌نفس رفسنجان در طی سالهای 96-1394

دوره 24، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 10-16

دکتر مرضیه لری‌پور؛ مرضیه نجار محی‌آبادی؛ پوران‌ الله بخشی‌نسب؛ دکتر احمدرضا صیادی


5. تأثیر زیره سبز بر شاخص‌های سندرم متابولیک زنان سنین باروری

دوره 24، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 62-70

شیرین محمودی؛ دکتر مرضیه لری‌پور؛ شایسته اسماعیل‌زاده؛ دکتر زرین سرحدی‌نژاد؛ دکتر هاله تاج‌الدینی


6. مقایسه اثر رفلکسولوژی پا با اوریکلوتراپی بر درد بعد از سزارین انتخابی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده

دوره 23، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 67-78

الهام خالوباقری؛ دکتر مجید کاظمی؛ دکتر مرضیه لری‌پور؛ دکتر بابک باختر


7. مقایسه تأثیر کوهش‌سیاه و پنج‌انگشت بر بهبود علائم یائسگی

دوره 21، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 1-10

دکتر تابنده صادقی؛ عذرا عظیمی؛ دکتر مرضیه لری‌پور