نویسنده = دکتر نفیسه ثقفی
بررسی مقایسه‌ای تأثیر کرم واژینال بذر کتان و استروژن کونژوگه بر رضایت‌مندی جنسی زنان یائسه: کارآزمایی بالینی تصادفی یک‌سوکور

دوره 26، شماره 4، تیر 1402، صفحه 82-91

10.22038/ijogi.2023.22735

فهیمه شاکری؛ دکتر ناهید گلمکانی؛ سیدرضا مظلوم؛ دکتر شکوه سادات حامدی؛ دکتر زهره فیض‌آبادی؛ دکتر نفیسه ثقفی


گزارش یک مورد مرگ مادر در اثر فیستول شریانی- وریدی دورال

دوره 24، شماره 9، آبان 1400، صفحه 87-92

10.22038/ijogi.2021.19220

آذین نیازی؛ دکتر مریم مرادی؛ مریم سالاری هدکی؛ دکتر نفیسه ثقفی؛ دکتر پیام ساسان‌نژاد


گزارش یک مورد نادر خونریزی شدید پست پارتوم در نتیجه پارگی لایه داخلی میومتر به دنبال زایمان طبیعی

دوره 21، شماره 10، دی 1397، صفحه 91-94

10.22038/ijogi.2018.12250

دکتر صدیقه آیتی؛ لیلا پورعلی؛ دکتر نفیسه ثقفی؛ دکتر آزاده شوروی؛ دکتر عطیه محمدزاده وطنچی