نویسنده = پریا حبرانی
ارتباط خستگی مادر در دوران بارداری با اندوه پس از زایمان

دوره 16، شماره 54، خرداد 1392، صفحه 7-15

10.22038/ijogi.2013.1168

الهه بنفشه؛ پروین سالاری؛ پریا حبرانی؛ سلمه دادگر؛ رقیه رحمانی بیلندی؛ نرجس بحری بحری


بررسی اختلالات اضطرابی وخلقی در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مشهد (83-84)

دوره 11، شماره 3، مهر 1387، صفحه 15-23

10.22038/ijogi.2008.5918

فاطمه بهدانی؛ نزهت موسوی فر؛ پریا حبرانی؛ عاطفه سلطانی فر؛ مریم محمدنژاد


تاثیر افسردگی و اضطراب بر پیامد درمان کمک باروری

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 119-126

10.22038/ijogi.2007.5957

نزهت موسوی فر؛ فاطمه بهدانی؛ عاطفه سلطانی فر؛ پریا حبرانی