دوره و شماره: دوره 19، شماره 33، آذر 1395، صفحه 1-27 (هفته اول آذر ماه 1395) 

گزارش مورد

4. تظاهر نادر یک بیمار مبتلا به تومور تروفوبلاستیک جایگاه جفت

صفحه 23-27

ملیحه حسن‌زاده؛ جلوه جلیلی؛ مرجانه فرازستانیان؛ علی جاویدی