دوره و شماره: دوره 19، شماره 15، تیر 1395، صفحه 1-38 (هفته سوم تیر ماه 1395) 
2. تأثیر ماساژ دست و پا بر میزان علائم حیاتی زنان بعد از عمل سزارین

صفحه 8-15

معصومه کردی؛ مروارید ایرانی؛ حمیدرضا بهرامی؛ فاطمه غفاری سردشت


مروری

3. مروری سیستماتیک بر انواع روش‌های درمانی مؤثر بر خونریزی پس از زایمان در ایران و جهان

صفحه 16-38

سحر قلندری؛ نورالسادات کریمان؛ زهره شیخان؛ حدیث شاه رحمانی؛ نیره اسعدی