دوره و شماره: دوره 17، شماره 113، شهریور 1393، صفحه 1-23 (هفته سوم شهریور ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه سطح سرمی ویتامین D در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی با زنان باردار سالم

صفحه 1-6

معصومه رضایی؛ فریبا فرهادی فر؛ شعله شاه غیبی؛ نازنین حجتی