موضوعات = فیزیوتراپی
تعداد مقالات: 1
1. تکرارپذیری نسبی، خطای معیار اندازه گیری و کمترین تغییر قابل تشخیص ارزیابی سونوگرافی ترنس ابدومینال فعالیت عضلات کف لگن حین انقباض، مانور والسالوا و curl شکمی در زنان سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

مائده فانی؛ رضا صالحی؛ نوید چیت ساز؛ شاهین گوهرپی؛ شهلا زاهدنژاد