موضوعات = ژنتیک
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه ی ژنوتیپ های شایع ویروس پاپیلومای انسانی در جمعیت آذربایجان شرقی با استفاده از کیت HPV Direct Flow CHIP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

سولماز منیری جوادحصاری؛ کیوان خاکپور؛ سپهر پورسیف؛ هادی مظفری


2. مطالعه بیان ژن BATF2 در نمونه‌های سرطان پستان و همراهی آن با فاکتورهای بالینی و میزان بقاء بیماران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

محمد قاسمی؛ سمیه رئیسی؛ مژگان اصلانی