موضوعات = پرستاری و مامایی
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه تاثیر رفلکسولوژی با اوریکلوتراپی بر درد بعد از سزارین: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

الهام خالوباقری؛ مجید کاظمی؛ مرضیه لری پور؛ بابک باختر


3. بررسی چهار هفته آب درمانی بر شدت کمردرد زنان باردار با سابقه قبلی کمردرد بارداری : یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

فرهاد میرزایی؛ بهروز نظری؛ عباسعلی درستی