نویسنده = امیری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط سلامت روانی و استرس شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان های شهر کرمان در سال 1390

دوره 16، شماره 64، شهریور 1392، صفحه 1-9

ناصر هاشمی نژاد؛ سمیه رحیمی مقدم؛ مصطفی محمدیان؛ فاطمه امیری