نویسنده = اربابی کلاتی، فرشید
تعداد مقالات: 1
1. ارزش اجزای معیار Amsel در تشخیص واژینوز باکتریال (گزارش مقدماتی)

دوره 12، شماره 3، مهر 1388، صفحه 17-22

مینو یغمایی؛ فرشید اربابی کلاتی؛ مهدی جهانتیغ؛ مسعود رودباری؛ بهارک سلطانی