نویسنده = ابراهیمی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. فراوانی تنگی شریان کلیه و عوامل خطر آن در زنان تحت آنژیوگرافی شریان کرونر

دوره 16، شماره 51، خرداد 1392، صفحه 7-13

علیرضا عبدالهی مقدم؛ هدی رفیعی جلودار؛ محمود ابراهیمی