نویسنده = ایروانی، مینا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر وضعیت مادر با یک جنین در وضعیت اکسی‌پوت خلفی در طول لیبر بر شدت درد و رضایت مادر

دوره 21، شماره 5، مرداد 1397، صفحه 66-73

کبری بهمئی؛ مینا ایروانی؛ پروانه موسوی؛ محمد حسین حقیقی‌زاده