نویسنده = تمیزی، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه پیامدهای خروج سوند ادراری 6 ساعت و 12 تا 24 ساعت پس از سزارین

دوره 20، شماره 9، آذر 1396، صفحه 1-7

مینو یغمایی؛ مژگان مختاری؛ آزاده تمیزی؛ مهدی محمدی