نویسنده = انوری، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات تراتوژنیک نانو‌دی‌اکسید تیتانیوم (Tio2) خوراکی بر مورفولوژی و ساختار سیستم اسکلتی جنینهای موش NMRI در هفتههای مختلف حاملگی

دوره 20، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 54-63

محمد حسن عبدی اردستانی؛ مرتضی انوری؛ عباس شاهدی؛ مریم یادگاری؛ آرزو خرادمهر؛ صدیقه رستاقی