نویسنده = اسماعیلی، حبیب الله
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر ماساژ اکتانی پستان بر شدت احتقان پستان

دوره 20، شماره 5، مرداد 1396، صفحه 30-38

مهسا دهقانی؛ راحله بابازاده؛ طلعت خدیوزاده؛ سیده اعظم پورحسینی؛ حبیب الله اسماعیلی


2. مقایسه طرحواره نقش جنسیتی زوجین، در دو گروه از زنان با و بدون همسرآزاری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1394

دوره 20، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 21-30

شهلا نورانی سعدالدین؛ سمیه بهارشاهی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ نگار اصغری‌پور