نویسنده = امیرپور، پروین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط قدرت عضلات کف لگن و شدت بیاختیاری ادراری بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به بیاختیاری استرسی ادراری

دوره 20، شماره 8، آبان 1396، صفحه 26-32

غلامحسین نساج؛ پروین امیرپور؛ شاداب شاه علی؛ زهرا ساریخانی