نویسنده = امانی، انیس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر آموزش از طریق پیام کوتاه بر کنترل قندخون زنان باردار پره دیابتیک

دوره 20، شماره 5، مرداد 1396، صفحه 76-83

انیس امانی؛ زهرا عباسپور؛ پوراندخت افشاری؛ سیما جعفری راد