نویسنده = اصغری جعفرآبادی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه دیسترس قاعدگی موس

دوره 19، شماره 29، آبان 1395، صفحه 11-18

کتایون قربانعلی‌پور؛ فریبا قادری؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ سکینه محمدعلیزاده چرندابی