نویسنده = افضلی، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. نسبت ضخامت پوست قدام ریشه بینی به طول استخوان بینی در سونوگرافی غربالگری جنینی سه ماهه دوم بارداری

دوره 19، شماره 39، اسفند 1395، صفحه 8-17

امیرحسین هاشمی عطار؛ نرگس افضلی؛ سعید نقیبی؛ مهرنوش معمار