نویسنده = جوانمردی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر کپسول استات‌روی بر شدت دیسمنوره اولیه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو‌کور با کنترل دارونما

دوره 19، شماره 25، مهر 1395، صفحه 1-7

مرضیه جوانمردی؛ مژگان ممتازپور؛ محمد علی شاه طالبی؛ مرضیه عربان